Frågor om tävling


Magnus Burklint

070-289 25 45

Sebastian Wedenberg

073-7084560

Frågor om domare


Sebastian Wedenberg

073-7084560

Frågor om mat & boende


Magnus Burklint

070-289 25 45

Sebastian Wedenberg

073-7084560

Frågor om SolidSport


SolidSport

support@solidsport.com

Larmnummer


Polis, brandkår eller ambulans

112

Svenska Kyrkan

019-154630