100 lag anmälda!

Långt mer än hälften av platserna har bokats och allra mest är det klasserna som spelar med klister som går åt! Enbart ett fåtal platser kvar nu i:
* P15
* F15
* P16
* F16

Av de 100 lag som är anmälda är det nu fem internationella lag som kommer.